ลานธรรม
 

พุทธพจน์  เรื่องความไม่ประมาท 14 ประการ

1. ไม่ปล่อยจิตไปในกามคุณ 5 คือรูป  รส  กลิ่น  เสียง  สัมผัสทางกาย

2. ไม่เป็นไปตามอำนาจของความชั่ว

3. กระทำโดยเคารพในการยังกุศลทั้งหลายให้เกิดขึ้น

4. ทำความดีติดต่อกันไป

5. ทำกุศลไม่หยุด  คือไม่หยุดสร้างความดี

6. ไม่ย่อหย่อนในการสร้างความดี

7. ไม่ทอดธุระในทาน  ศีล  ภาวนา

8. ไม่ทอดธุระในการทำกุศล

9. อธิษฐานจิต คือตั้งใจสร้างความดีอย่างเต็มที่

10. หมั่นประกอบกุศลบ่อยๆ

11. หมั่นสร้างทาน  ศีล  ภาวนาบ่อยๆ

12. หมั่นเจริญสมถะ และวิปัสสนาบ่อยๆ

13. พยายามทำความดีให้มากๆ

14. งดสิ่งที่ควรงด  เจริญสิ่งที่ควรเจริญ

 
 
หน้าหลัก | ดูดวงฟรี | ติดต่อเรา                                                                                            Link | watpa.com | luangta.com
Copyright © 2012 PotalaCard, All rights reserved. Designed By Friendly6Design